Sakarya Prayer Times

Turkey - Sakarya prayer times

Ahlu Sunnah Wal Jamaa Ottoman Islamic prayer times calculation method

 • Tarih
 • Fajr
 • Sabah
 • Sunrise
 • İşrak
 • Dhuhr
 • Asr
 • Maghrib
 • Isha
 • Kıble
 • 24 January 2020 Fr
 • Fajr05:38
 • Sabah05:58
 • Sunrise07:23
 • İşrak08:16
 • Dhuhr12:35
 • Asr15:09
 • Maghrib17:26
 • Isha19:00
 • Kıble12:46
 • 25 January 2020 Sa
 • Fajr05:37
 • Sabah05:57
 • Sunrise07:22
 • İşrak08:15
 • Dhuhr12:35
 • Asr15:10
 • Maghrib17:28
 • Isha19:01
 • Kıble12:46
 • 26 January 2020 Su
 • Fajr05:36
 • Sabah05:56
 • Sunrise07:21
 • İşrak08:14
 • Dhuhr12:36
 • Asr15:11
 • Maghrib17:29
 • Isha19:02
 • Kıble12:46
 • 27 January 2020 Mo
 • Fajr05:36
 • Sabah05:56
 • Sunrise07:20
 • İşrak08:14
 • Dhuhr12:36
 • Asr15:12
 • Maghrib17:30
 • Isha19:03
 • Kıble12:47
 • 28 January 2020 Tu
 • Fajr05:35
 • Sabah05:55
 • Sunrise07:20
 • İşrak08:13
 • Dhuhr12:36
 • Asr15:13
 • Maghrib17:31
 • Isha19:04
 • Kıble12:47
 • 29 January 2020 We
 • Fajr05:35
 • Sabah05:55
 • Sunrise07:19
 • İşrak08:12
 • Dhuhr12:36
 • Asr15:14
 • Maghrib17:33
 • Isha19:05
 • Kıble12:47
 • 30 January 2020 Th
 • Fajr05:34
 • Sabah05:54
 • Sunrise07:18
 • İşrak08:11
 • Dhuhr12:36
 • Asr15:15
 • Maghrib17:34
 • Isha19:06
 • Kıble12:47
 • 31 January 2020 Fr
 • Fajr05:33
 • Sabah05:53
 • Sunrise07:17
 • İşrak08:10
 • Dhuhr12:37
 • Asr15:16
 • Maghrib17:35
 • Isha19:07
 • Kıble12:47
 • 01 February 2020 Sa
 • Fajr05:32
 • Sabah05:52
 • Sunrise07:16
 • İşrak08:09
 • Dhuhr12:37
 • Asr15:17
 • Maghrib17:36
 • Isha19:08
 • Kıble12:47