Sakarya Prayer Times

Turkey - Sakarya prayer times

Ahlu Sunnah Wal Jamaa Ottoman Islamic prayer times calculation method

 • Tarih
 • Fajr
 • Sabah
 • Sunrise
 • İşrak
 • Dhuhr
 • Asr
 • Maghrib
 • Isha
 • Kıble
 • 07 April 2020 Tu
 • Fajr03:52
 • Sabah04:12
 • Sunrise05:37
 • İşrak06:27
 • Dhuhr12:25
 • Asr16:04
 • Maghrib18:52
 • Isha20:26
 • Kıble12:28
 • 08 April 2020 We
 • Fajr03:50
 • Sabah04:10
 • Sunrise05:36
 • İşrak06:26
 • Dhuhr12:25
 • Asr16:05
 • Maghrib18:53
 • Isha20:27
 • Kıble12:27
 • 09 April 2020 Th
 • Fajr03:48
 • Sabah04:08
 • Sunrise05:34
 • İşrak06:24
 • Dhuhr12:25
 • Asr16:05
 • Maghrib18:55
 • Isha20:28
 • Kıble12:27
 • 10 April 2020 Fr
 • Fajr03:46
 • Sabah04:06
 • Sunrise05:32
 • İşrak06:22
 • Dhuhr12:24
 • Asr16:06
 • Maghrib18:56
 • Isha20:30
 • Kıble12:26
 • 11 April 2020 Sa
 • Fajr03:44
 • Sabah04:04
 • Sunrise05:31
 • İşrak06:21
 • Dhuhr12:24
 • Asr16:06
 • Maghrib18:57
 • Isha20:31
 • Kıble12:26
 • 12 April 2020 Su
 • Fajr03:42
 • Sabah04:02
 • Sunrise05:29
 • İşrak06:19
 • Dhuhr12:24
 • Asr16:06
 • Maghrib18:58
 • Isha20:32
 • Kıble12:26
 • 13 April 2020 Mo
 • Fajr03:40
 • Sabah04:00
 • Sunrise05:28
 • İşrak06:18
 • Dhuhr12:24
 • Asr16:07
 • Maghrib18:59
 • Isha20:34
 • Kıble12:25
 • 14 April 2020 Tu
 • Fajr03:38
 • Sabah03:58
 • Sunrise05:26
 • İşrak06:16
 • Dhuhr12:23
 • Asr16:07
 • Maghrib19:00
 • Isha20:35
 • Kıble12:25