Bartin Prayer Times

Turkey - Bartin prayer times

Ahlu Sunnah Wal Jamaa Ottoman Islamic prayer times calculation method

 • Tarih
 • Fajr
 • Sabah
 • Sunrise
 • İşrak
 • Dhuhr
 • Asr
 • Maghrib
 • Isha
 • Kıble
 • 28 May 2023 Su
 • Fajr02:58
 • Sabah03:18
 • Sunrise05:14
 • İşrak06:07
 • Dhuhr12:59
 • Asr17:00
 • Maghrib20:23
 • Isha22:21
 • Kıble12:18
 • 29 May 2023 Mo
 • Fajr02:57
 • Sabah03:17
 • Sunrise05:13
 • İşrak06:07
 • Dhuhr12:59
 • Asr17:00
 • Maghrib20:24
 • Isha22:22
 • Kıble12:18
 • 30 May 2023 Tu
 • Fajr02:55
 • Sabah03:15
 • Sunrise05:13
 • İşrak06:06
 • Dhuhr13:00
 • Asr17:00
 • Maghrib20:25
 • Isha22:24
 • Kıble12:19
 • 31 May 2023 We
 • Fajr02:54
 • Sabah03:14
 • Sunrise05:12
 • İşrak06:06
 • Dhuhr13:00
 • Asr17:01
 • Maghrib20:26
 • Isha22:25
 • Kıble12:19
 • 01 June 2023 Th
 • Fajr02:53
 • Sabah03:13
 • Sunrise05:12
 • İşrak06:05
 • Dhuhr13:00
 • Asr17:01
 • Maghrib20:27
 • Isha22:26
 • Kıble12:19
 • 02 June 2023 Fr
 • Fajr02:52
 • Sabah03:12
 • Sunrise05:11
 • İşrak06:05
 • Dhuhr13:00
 • Asr17:01
 • Maghrib20:27
 • Isha22:27
 • Kıble12:20
 • 03 June 2023 Sa
 • Fajr02:51
 • Sabah03:11
 • Sunrise05:11
 • İşrak06:05
 • Dhuhr13:00
 • Asr17:01
 • Maghrib20:28
 • Isha22:28
 • Kıble12:20
 • 04 June 2023 Su
 • Fajr02:50
 • Sabah03:10
 • Sunrise05:11
 • İşrak06:04
 • Dhuhr13:00
 • Asr17:02
 • Maghrib20:29
 • Isha22:30
 • Kıble12:20
 • 05 June 2023 Mo
 • Fajr02:49
 • Sabah03:09
 • Sunrise05:10
 • İşrak06:04
 • Dhuhr13:01
 • Asr17:02
 • Maghrib20:29
 • Isha22:31
 • Kıble12:21