Bartin Prayer Times

Turkey - Bartin prayer times

Ahlu Sunnah Wal Jamaa Ottoman Islamic prayer times calculation method

 • Tarih
 • Fajr
 • Sabah
 • Sunrise
 • İşrak
 • Dhuhr
 • Asr
 • Maghrib
 • Isha
 • Kıble
 • 23 May 2022 Mo
 • Fajr03:04
 • Sabah03:24
 • Sunrise05:17
 • İşrak06:10
 • Dhuhr12:59
 • Asr16:58
 • Maghrib20:19
 • Isha22:15
 • Kıble12:16
 • 24 May 2022 Tu
 • Fajr03:03
 • Sabah03:23
 • Sunrise05:16
 • İşrak06:09
 • Dhuhr12:59
 • Asr16:59
 • Maghrib20:20
 • Isha22:16
 • Kıble12:17
 • 25 May 2022 We
 • Fajr03:01
 • Sabah03:21
 • Sunrise05:16
 • İşrak06:09
 • Dhuhr12:59
 • Asr16:59
 • Maghrib20:21
 • Isha22:17
 • Kıble12:17
 • 26 May 2022 Th
 • Fajr03:00
 • Sabah03:20
 • Sunrise05:15
 • İşrak06:08
 • Dhuhr12:59
 • Asr16:59
 • Maghrib20:22
 • Isha22:19
 • Kıble12:17
 • 27 May 2022 Fr
 • Fajr02:59
 • Sabah03:19
 • Sunrise05:14
 • İşrak06:08
 • Dhuhr12:59
 • Asr16:59
 • Maghrib20:23
 • Isha22:20
 • Kıble12:18
 • 28 May 2022 Sa
 • Fajr02:57
 • Sabah03:17
 • Sunrise05:14
 • İşrak06:07
 • Dhuhr12:59
 • Asr17:00
 • Maghrib20:24
 • Isha22:21
 • Kıble12:18
 • 29 May 2022 Su
 • Fajr02:56
 • Sabah03:16
 • Sunrise05:13
 • İşrak06:07
 • Dhuhr12:59
 • Asr17:00
 • Maghrib20:24
 • Isha22:23
 • Kıble12:18
 • 30 May 2022 Mo
 • Fajr02:55
 • Sabah03:15
 • Sunrise05:13
 • İşrak06:06
 • Dhuhr13:00
 • Asr17:00
 • Maghrib20:25
 • Isha22:24
 • Kıble12:19
 • 31 May 2022 Tu
 • Fajr02:54
 • Sabah03:14
 • Sunrise05:12
 • İşrak06:06
 • Dhuhr13:00
 • Asr17:01
 • Maghrib20:26
 • Isha22:25
 • Kıble12:19