Bartin Prayer Times

Turkey - Bartin prayer times

Ahlu Sunnah Wal Jamaa Ottoman Islamic prayer times calculation method

 • Tarih
 • Fajr
 • Sabah
 • Sunrise
 • İşrak
 • Dhuhr
 • Asr
 • Maghrib
 • Isha
 • Kıble
 • 16 May 2021 Su
 • Fajr03:15
 • Sabah03:35
 • Sunrise05:22
 • İşrak06:15
 • Dhuhr12:57
 • Asr16:55
 • Maghrib20:14
 • Isha22:03
 • Kıble12:14
 • 16 May 2021 Su
 • Fajr03:15
 • Sabah03:35
 • Sunrise05:22
 • İşrak06:15
 • Dhuhr12:57
 • Asr16:55
 • Maghrib20:14
 • Isha22:03
 • Kıble12:14
 • 16 May 2021 Su
 • Fajr03:15
 • Sabah03:35
 • Sunrise05:22
 • İşrak06:15
 • Dhuhr12:57
 • Asr16:55
 • Maghrib20:14
 • Isha22:03
 • Kıble12:14
 • 16 May 2021 Su
 • Fajr03:15
 • Sabah03:35
 • Sunrise05:22
 • İşrak06:15
 • Dhuhr12:57
 • Asr16:55
 • Maghrib20:14
 • Isha22:03
 • Kıble12:14
 • 16 May 2021 Su
 • Fajr03:15
 • Sabah03:35
 • Sunrise05:22
 • İşrak06:15
 • Dhuhr12:57
 • Asr16:55
 • Maghrib20:14
 • Isha22:03
 • Kıble12:14
 • 16 May 2021 Su
 • Fajr03:15
 • Sabah03:35
 • Sunrise05:22
 • İşrak06:15
 • Dhuhr12:57
 • Asr16:55
 • Maghrib20:14
 • Isha22:03
 • Kıble12:14
 • 16 May 2021 Su
 • Fajr03:15
 • Sabah03:35
 • Sunrise05:22
 • İşrak06:15
 • Dhuhr12:57
 • Asr16:55
 • Maghrib20:14
 • Isha22:03
 • Kıble12:14
 • 17 May 2021 Mo
 • Fajr03:14
 • Sabah03:34
 • Sunrise05:21
 • İşrak06:14
 • Dhuhr12:57
 • Asr16:55
 • Maghrib20:15
 • Isha22:05
 • Kıble12:14
 • 17 May 2021 Mo
 • Fajr03:14
 • Sabah03:34
 • Sunrise05:21
 • İşrak06:14
 • Dhuhr12:57
 • Asr16:55
 • Maghrib20:15
 • Isha22:05
 • Kıble12:14
 • 17 May 2021 Mo
 • Fajr03:14
 • Sabah03:34
 • Sunrise05:21
 • İşrak06:14
 • Dhuhr12:57
 • Asr16:55
 • Maghrib20:15
 • Isha22:05
 • Kıble12:14
 • 17 May 2021 Mo
 • Fajr03:14
 • Sabah03:34
 • Sunrise05:21
 • İşrak06:14
 • Dhuhr12:57
 • Asr16:55
 • Maghrib20:15
 • Isha22:05
 • Kıble12:14
 • 17 May 2021 Mo
 • Fajr03:14
 • Sabah03:34
 • Sunrise05:21
 • İşrak06:14
 • Dhuhr12:57
 • Asr16:55
 • Maghrib20:15
 • Isha22:05
 • Kıble12:14
 • 17 May 2021 Mo
 • Fajr03:14
 • Sabah03:34
 • Sunrise05:21
 • İşrak06:14
 • Dhuhr12:57
 • Asr16:55
 • Maghrib20:15
 • Isha22:05
 • Kıble12:14
 • 17 May 2021 Mo
 • Fajr03:14
 • Sabah03:34
 • Sunrise05:21
 • İşrak06:14
 • Dhuhr12:57
 • Asr16:55
 • Maghrib20:15
 • Isha22:05
 • Kıble12:14
 • 18 May 2021 Tu
 • Fajr03:12
 • Sabah03:32
 • Sunrise05:20
 • İşrak06:13
 • Dhuhr12:57
 • Asr16:55
 • Maghrib20:16
 • Isha22:07
 • Kıble12:15
 • 18 May 2021 Tu
 • Fajr03:12
 • Sabah03:32
 • Sunrise05:20
 • İşrak06:13
 • Dhuhr12:57
 • Asr16:55
 • Maghrib20:16
 • Isha22:07
 • Kıble12:15
 • 18 May 2021 Tu
 • Fajr03:12
 • Sabah03:32
 • Sunrise05:20
 • İşrak06:13
 • Dhuhr12:57
 • Asr16:55
 • Maghrib20:16
 • Isha22:07
 • Kıble12:15
 • 18 May 2021 Tu
 • Fajr03:12
 • Sabah03:32
 • Sunrise05:20
 • İşrak06:13
 • Dhuhr12:57
 • Asr16:55
 • Maghrib20:16
 • Isha22:07
 • Kıble12:15
 • 18 May 2021 Tu
 • Fajr03:12
 • Sabah03:32
 • Sunrise05:20
 • İşrak06:13
 • Dhuhr12:57
 • Asr16:55
 • Maghrib20:16
 • Isha22:07
 • Kıble12:15
 • 18 May 2021 Tu
 • Fajr03:12
 • Sabah03:32
 • Sunrise05:20
 • İşrak06:13
 • Dhuhr12:57
 • Asr16:55
 • Maghrib20:16
 • Isha22:07
 • Kıble12:15
 • 19 May 2021 We
 • Fajr03:10
 • Sabah03:30
 • Sunrise05:19
 • İşrak06:12
 • Dhuhr12:57
 • Asr16:56
 • Maghrib20:17
 • Isha22:08
 • Kıble12:15
 • 19 May 2021 We
 • Fajr03:10
 • Sabah03:30
 • Sunrise05:19
 • İşrak06:12
 • Dhuhr12:57
 • Asr16:56
 • Maghrib20:17
 • Isha22:08
 • Kıble12:15
 • 19 May 2021 We
 • Fajr03:10
 • Sabah03:30
 • Sunrise05:19
 • İşrak06:12
 • Dhuhr12:57
 • Asr16:56
 • Maghrib20:17
 • Isha22:08
 • Kıble12:15
 • 19 May 2021 We
 • Fajr03:10
 • Sabah03:30
 • Sunrise05:19
 • İşrak06:12
 • Dhuhr12:57
 • Asr16:56
 • Maghrib20:17
 • Isha22:08
 • Kıble12:15
 • 19 May 2021 We
 • Fajr03:10
 • Sabah03:30
 • Sunrise05:19
 • İşrak06:12
 • Dhuhr12:57
 • Asr16:56
 • Maghrib20:17
 • Isha22:08
 • Kıble12:15
 • 20 May 2021 Th
 • Fajr03:09
 • Sabah03:29
 • Sunrise05:19
 • İşrak06:12
 • Dhuhr12:57
 • Asr16:56
 • Maghrib20:18
 • Isha22:10
 • Kıble12:15
 • 20 May 2021 Th
 • Fajr03:09
 • Sabah03:29
 • Sunrise05:19
 • İşrak06:12
 • Dhuhr12:57
 • Asr16:56
 • Maghrib20:18
 • Isha22:10
 • Kıble12:15
 • 20 May 2021 Th
 • Fajr03:09
 • Sabah03:29
 • Sunrise05:19
 • İşrak06:12
 • Dhuhr12:57
 • Asr16:56
 • Maghrib20:18
 • Isha22:10
 • Kıble12:15
 • 20 May 2021 Th
 • Fajr03:09
 • Sabah03:29
 • Sunrise05:19
 • İşrak06:12
 • Dhuhr12:57
 • Asr16:56
 • Maghrib20:18
 • Isha22:10
 • Kıble12:15
 • 21 May 2021 Fr
 • Fajr03:07
 • Sabah03:27
 • Sunrise05:18
 • İşrak06:11
 • Dhuhr12:57
 • Asr16:56
 • Maghrib20:19
 • Isha22:11
 • Kıble12:16
 • 21 May 2021 Fr
 • Fajr03:07
 • Sabah03:27
 • Sunrise05:18
 • İşrak06:11
 • Dhuhr12:57
 • Asr16:56
 • Maghrib20:19
 • Isha22:11
 • Kıble12:16
 • 21 May 2021 Fr
 • Fajr03:07
 • Sabah03:27
 • Sunrise05:18
 • İşrak06:11
 • Dhuhr12:57
 • Asr16:56
 • Maghrib20:19
 • Isha22:11
 • Kıble12:16
 • 21 May 2021 Fr
 • Fajr03:07
 • Sabah03:27
 • Sunrise05:18
 • İşrak06:11
 • Dhuhr12:57
 • Asr16:56
 • Maghrib20:19
 • Isha22:11
 • Kıble12:16
 • 22 May 2021 Sa
 • Fajr03:06
 • Sabah03:26
 • Sunrise05:17
 • İşrak06:10
 • Dhuhr12:57
 • Asr16:56
 • Maghrib20:20
 • Isha22:13
 • Kıble12:16
 • 22 May 2021 Sa
 • Fajr03:06
 • Sabah03:26
 • Sunrise05:17
 • İşrak06:10
 • Dhuhr12:57
 • Asr16:56
 • Maghrib20:20
 • Isha22:13
 • Kıble12:16
 • 22 May 2021 Sa
 • Fajr03:06
 • Sabah03:26
 • Sunrise05:17
 • İşrak06:10
 • Dhuhr12:57
 • Asr16:56
 • Maghrib20:20
 • Isha22:13
 • Kıble12:16
 • 23 May 2021 Su
 • Fajr03:04
 • Sabah03:24
 • Sunrise05:16
 • İşrak06:09
 • Dhuhr12:57
 • Asr16:57
 • Maghrib20:21
 • Isha22:14
 • Kıble12:16
 • 24 May 2021 Mo
 • Fajr03:03
 • Sabah03:23
 • Sunrise05:15
 • İşrak06:09
 • Dhuhr12:57
 • Asr16:57
 • Maghrib20:22
 • Isha22:16
 • Kıble12:17