Aydin Prayer Times

Turkey - Aydin prayer times

Ahlu Sunnah Wal Jamaa Ottoman Islamic prayer times calculation method

 • Tarih
 • Fajr
 • Sabah
 • Sunrise
 • İşrak
 • Dhuhr
 • Asr
 • Maghrib
 • Isha
 • Kıble
 • 23 May 2022 Mo
 • Fajr03:47
 • Sabah04:07
 • Sunrise05:46
 • İşrak06:36
 • Dhuhr13:16
 • Asr17:08
 • Maghrib20:26
 • Isha22:10
 • Kıble12:15
 • 24 May 2022 Tu
 • Fajr03:46
 • Sabah04:06
 • Sunrise05:45
 • İşrak06:35
 • Dhuhr13:16
 • Asr17:09
 • Maghrib20:27
 • Isha22:11
 • Kıble12:16
 • 25 May 2022 We
 • Fajr03:44
 • Sabah04:04
 • Sunrise05:45
 • İşrak06:34
 • Dhuhr13:16
 • Asr17:09
 • Maghrib20:28
 • Isha22:13
 • Kıble12:17
 • 26 May 2022 Th
 • Fajr03:43
 • Sabah04:03
 • Sunrise05:44
 • İşrak06:34
 • Dhuhr13:16
 • Asr17:09
 • Maghrib20:29
 • Isha22:14
 • Kıble12:17
 • 27 May 2022 Fr
 • Fajr03:42
 • Sabah04:02
 • Sunrise05:44
 • İşrak06:33
 • Dhuhr13:16
 • Asr17:09
 • Maghrib20:29
 • Isha22:15
 • Kıble12:18
 • 28 May 2022 Sa
 • Fajr03:42
 • Sabah04:02
 • Sunrise05:43
 • İşrak06:33
 • Dhuhr13:17
 • Asr17:10
 • Maghrib20:30
 • Isha22:16
 • Kıble12:18
 • 29 May 2022 Su
 • Fajr03:41
 • Sabah04:01
 • Sunrise05:43
 • İşrak06:33
 • Dhuhr13:17
 • Asr17:10
 • Maghrib20:31
 • Isha22:17
 • Kıble12:19
 • 30 May 2022 Mo
 • Fajr03:40
 • Sabah04:00
 • Sunrise05:42
 • İşrak06:32
 • Dhuhr13:17
 • Asr17:10
 • Maghrib20:31
 • Isha22:18
 • Kıble12:19
 • 31 May 2022 Tu
 • Fajr03:39
 • Sabah03:59
 • Sunrise05:42
 • İşrak06:32
 • Dhuhr13:17
 • Asr17:10
 • Maghrib20:32
 • Isha22:19
 • Kıble12:20