Aydin Prayer Times

Turkey - Aydin prayer times

Ahlu Sunnah Wal Jamaa Ottoman Islamic prayer times calculation method

 • Tarih
 • Fajr
 • Sabah
 • Sunrise
 • İşrak
 • Dhuhr
 • Asr
 • Maghrib
 • Isha
 • Kıble
 • 24 July 2021 Sa
 • Fajr04:00
 • Sabah04:20
 • Sunrise05:57
 • İşrak06:47
 • Dhuhr13:25
 • Asr17:17
 • Maghrib20:35
 • Isha22:15
 • Kıble12:23
 • 24 July 2021 Sa
 • Fajr04:00
 • Sabah04:20
 • Sunrise05:57
 • İşrak06:47
 • Dhuhr13:25
 • Asr17:17
 • Maghrib20:35
 • Isha22:15
 • Kıble12:23
 • 24 July 2021 Sa
 • Fajr04:00
 • Sabah04:20
 • Sunrise05:57
 • İşrak06:47
 • Dhuhr13:25
 • Asr17:17
 • Maghrib20:35
 • Isha22:15
 • Kıble12:23
 • 24 July 2021 Sa
 • Fajr04:00
 • Sabah04:20
 • Sunrise05:57
 • İşrak06:47
 • Dhuhr13:25
 • Asr17:17
 • Maghrib20:35
 • Isha22:15
 • Kıble12:23
 • 24 July 2021 Sa
 • Fajr04:00
 • Sabah04:20
 • Sunrise05:57
 • İşrak06:47
 • Dhuhr13:25
 • Asr17:17
 • Maghrib20:35
 • Isha22:15
 • Kıble12:23
 • 24 July 2021 Sa
 • Fajr04:00
 • Sabah04:20
 • Sunrise05:57
 • İşrak06:47
 • Dhuhr13:25
 • Asr17:17
 • Maghrib20:35
 • Isha22:15
 • Kıble12:23
 • 25 July 2021 Su
 • Fajr04:01
 • Sabah04:21
 • Sunrise05:58
 • İşrak06:48
 • Dhuhr13:25
 • Asr17:17
 • Maghrib20:34
 • Isha22:14
 • Kıble12:23
 • 25 July 2021 Su
 • Fajr04:01
 • Sabah04:21
 • Sunrise05:58
 • İşrak06:48
 • Dhuhr13:25
 • Asr17:17
 • Maghrib20:34
 • Isha22:14
 • Kıble12:23
 • 25 July 2021 Su
 • Fajr04:01
 • Sabah04:21
 • Sunrise05:58
 • İşrak06:48
 • Dhuhr13:25
 • Asr17:17
 • Maghrib20:34
 • Isha22:14
 • Kıble12:23
 • 25 July 2021 Su
 • Fajr04:01
 • Sabah04:21
 • Sunrise05:58
 • İşrak06:48
 • Dhuhr13:25
 • Asr17:17
 • Maghrib20:34
 • Isha22:14
 • Kıble12:23
 • 25 July 2021 Su
 • Fajr04:01
 • Sabah04:21
 • Sunrise05:58
 • İşrak06:48
 • Dhuhr13:25
 • Asr17:17
 • Maghrib20:34
 • Isha22:14
 • Kıble12:23
 • 25 July 2021 Su
 • Fajr04:01
 • Sabah04:21
 • Sunrise05:58
 • İşrak06:48
 • Dhuhr13:25
 • Asr17:17
 • Maghrib20:34
 • Isha22:14
 • Kıble12:23
 • 26 July 2021 Mo
 • Fajr04:02
 • Sabah04:22
 • Sunrise05:58
 • İşrak06:49
 • Dhuhr13:25
 • Asr17:17
 • Maghrib20:33
 • Isha22:13
 • Kıble12:22
 • 26 July 2021 Mo
 • Fajr04:02
 • Sabah04:22
 • Sunrise05:58
 • İşrak06:49
 • Dhuhr13:25
 • Asr17:17
 • Maghrib20:33
 • Isha22:13
 • Kıble12:22
 • 26 July 2021 Mo
 • Fajr04:02
 • Sabah04:22
 • Sunrise05:58
 • İşrak06:49
 • Dhuhr13:25
 • Asr17:17
 • Maghrib20:33
 • Isha22:13
 • Kıble12:22
 • 26 July 2021 Mo
 • Fajr04:02
 • Sabah04:22
 • Sunrise05:58
 • İşrak06:49
 • Dhuhr13:25
 • Asr17:17
 • Maghrib20:33
 • Isha22:13
 • Kıble12:22
 • 26 July 2021 Mo
 • Fajr04:02
 • Sabah04:22
 • Sunrise05:58
 • İşrak06:49
 • Dhuhr13:25
 • Asr17:17
 • Maghrib20:33
 • Isha22:13
 • Kıble12:22
 • 27 July 2021 Tu
 • Fajr04:04
 • Sabah04:24
 • Sunrise05:59
 • İşrak06:49
 • Dhuhr13:25
 • Asr17:17
 • Maghrib20:33
 • Isha22:11
 • Kıble12:22
 • 27 July 2021 Tu
 • Fajr04:04
 • Sabah04:24
 • Sunrise05:59
 • İşrak06:49
 • Dhuhr13:25
 • Asr17:17
 • Maghrib20:33
 • Isha22:11
 • Kıble12:22
 • 27 July 2021 Tu
 • Fajr04:04
 • Sabah04:24
 • Sunrise05:59
 • İşrak06:49
 • Dhuhr13:25
 • Asr17:17
 • Maghrib20:33
 • Isha22:11
 • Kıble12:22
 • 27 July 2021 Tu
 • Fajr04:04
 • Sabah04:24
 • Sunrise05:59
 • İşrak06:49
 • Dhuhr13:25
 • Asr17:17
 • Maghrib20:33
 • Isha22:11
 • Kıble12:22
 • 28 July 2021 We
 • Fajr04:05
 • Sabah04:25
 • Sunrise06:00
 • İşrak06:50
 • Dhuhr13:25
 • Asr17:16
 • Maghrib20:32
 • Isha22:10
 • Kıble12:21
 • 28 July 2021 We
 • Fajr04:05
 • Sabah04:25
 • Sunrise06:00
 • İşrak06:50
 • Dhuhr13:25
 • Asr17:16
 • Maghrib20:32
 • Isha22:10
 • Kıble12:21
 • 28 July 2021 We
 • Fajr04:05
 • Sabah04:25
 • Sunrise06:00
 • İşrak06:50
 • Dhuhr13:25
 • Asr17:16
 • Maghrib20:32
 • Isha22:10
 • Kıble12:21
 • 28 July 2021 We
 • Fajr04:05
 • Sabah04:25
 • Sunrise06:00
 • İşrak06:50
 • Dhuhr13:25
 • Asr17:16
 • Maghrib20:32
 • Isha22:10
 • Kıble12:21
 • 29 July 2021 Th
 • Fajr04:06
 • Sabah04:26
 • Sunrise06:01
 • İşrak06:51
 • Dhuhr13:25
 • Asr17:16
 • Maghrib20:31
 • Isha22:09
 • Kıble12:21
 • 29 July 2021 Th
 • Fajr04:06
 • Sabah04:26
 • Sunrise06:01
 • İşrak06:51
 • Dhuhr13:25
 • Asr17:16
 • Maghrib20:31
 • Isha22:09
 • Kıble12:21
 • 29 July 2021 Th
 • Fajr04:06
 • Sabah04:26
 • Sunrise06:01
 • İşrak06:51
 • Dhuhr13:25
 • Asr17:16
 • Maghrib20:31
 • Isha22:09
 • Kıble12:21
 • 30 July 2021 Fr
 • Fajr04:08
 • Sabah04:28
 • Sunrise06:02
 • İşrak06:52
 • Dhuhr13:25
 • Asr17:16
 • Maghrib20:30
 • Isha22:08
 • Kıble12:20
 • 30 July 2021 Fr
 • Fajr04:08
 • Sabah04:28
 • Sunrise06:02
 • İşrak06:52
 • Dhuhr13:25
 • Asr17:16
 • Maghrib20:30
 • Isha22:08
 • Kıble12:20
 • 31 July 2021 Sa
 • Fajr04:09
 • Sabah04:29
 • Sunrise06:03
 • İşrak06:52
 • Dhuhr13:25
 • Asr17:16
 • Maghrib20:29
 • Isha22:06
 • Kıble12:20
 • 31 July 2021 Sa
 • Fajr04:09
 • Sabah04:29
 • Sunrise06:03
 • İşrak06:52
 • Dhuhr13:25
 • Asr17:16
 • Maghrib20:29
 • Isha22:06
 • Kıble12:20
 • 01 August 2021 Su
 • Fajr04:10
 • Sabah04:30
 • Sunrise06:03
 • İşrak06:53
 • Dhuhr13:25
 • Asr17:15
 • Maghrib20:28
 • Isha22:05
 • Kıble12:19